You are here

Gezond werk, voor alle leeftijden was een gedecentraliseerde campagne voor personen en organisaties op lokaal, nationaal en Europees niveau. De campagne werd op nationaal niveau gecoördineerd door de focal points van EU-OSHA in meer dan 30 Europese landen, en had als officiële campagnepartners pan-Europese en multinationale organisaties en mediapartners.

In 2016 en 2017 heeft EU-OSHA campagne gevoerd om mensen bewust te maken van het belang van een duurzaam arbeidsleven. Omgaan met een verouderende beroepsbevolking is een hele opgave. Deze campagne was bedoeld om duidelijke en nuttige informatie te geven over mogelijke maatregelen die duurzame werkmethoden moeten bevorderen en het vervroegd verlaten van de arbeidsmarkt voorkomen. De hoofddoelstellingen van de campagne voor een gezonde werkplek 2016–2017 waren:

  • bevordering van duurzaam werk en gezond ouder worden vanaf het begin van het beroepsleven;
  • preventie van gezondheidsproblemen tijdens het gehele beroepsleven;
  • aanbieden van manieren waarop werkgevers en werknemers veiligheid en gezondheid op het werk kunnen beheren in het licht van een verouderende beroepsbevolking;
  • bevordering van de uitwisseling van informatie en goede praktijken.