You are here

De topbijeenkomst ‘Een gezonde werkplek’ vormt de afsluiting van een aantal succesvolle campagnemijlpalen die tot doel hadden het bewustzijn omtrent de noodzaak van duurzame werkwijzen te vergroten: twee Europese weken voor gezondheid en veiligheid op het werk, één Europese Award voor goede praktijken en twee filmprijzen 'Gezonde werkplekken'. Tijdens de campagne was er gratis campagnemateriaalverkrijgbaar, zoals een e-guide, praktische tools, Napo-films en informatie over casestudy's, bedoeld om kleine ondernemingen te helpen op adequate wijze om te gaan met een verouderende beroepsbevolking.