You are here

Met de campagne Gezond werk, voor alle leeftijden 2016-2017 wordt meer aandacht gevraagd voor het belang van een goed beheer van veiligheid en gezondheid op het werk en risicopreventie gedurende het beroepsleven en van de aanpassing van het werk aan de individuele capaciteiten, zowel aan het begin als aan het einde van de loopbaan van een werknemer. Net als bij voorgaande campagnes voor een gezonde werkplek wordt deze campagne op nationaal niveau gecoördineerd door de focal points van EU-OSHA en ondersteund door officiële campagne- en mediapartners.

De campagne is op 15 april 2016 van start gegaan. Belangrijke datums op de campagnekalender zijn onder andere de Europese Weken voor veiligheid en gezondheid op het werk (oktober 2016 en 2017) en de uitreiking van de Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek (april 2017). De campagne wordt afgesloten met de topbijeenkomst 'Een gezonde werkplek' (november 2017), waar iedereen die een bijdrage aan de campagne heeft geleverd samen met EU-OSHA stil zal staan bij de resultaten van de campagne en de daaruit getrokken lessen.