You are here

Video

Veselīgu darbavietu 2016.–2017. gada kampaņas mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu darba mūžu visiem darba ņēmējiem, sākot no pirmās darba dienas līdz pensijai. Ņemot vērā Eiropas sabiedrības novecošanu, ar darba drošību un veselības aizsardzību saistīto riskus pārvaldība darbavietā ne tikai rada dažādas problēmas, bet dod arī iespējas. Lai uzzinātu vairāk, noskatieties mūsu video un palīdziet šo vētījumu nodot arī citiem.  

 

Napo ir galvenais varonis animācijas filmās, ar kurām veido izpratni par darba drošību un veselības aizsardzību darbavietā. Ar šo filmu palīdzību ir iespējams saistošā un vienkāršā veidā izskaidrot darba drošības un veselības aizsardzības (DDVA) pamatprincipus. Visas animācijas filmas ir bez vārdiem, tāpēc ikviens var tās saprast.

Filmās par Napo aplūkoti vairāki DDVA aspekti saistībā ar darbaspēka novecošanu, parādot, kā tie var ietekmēt darbiniekus un kā uz tiem reaģēt. Visās filmās Napo palīdz noteikt riskus un piedāvā praktiskus risinājumus un ieteikumus, kā situāciju uzlabot.