You are here

researchers2-1920x589px.jpg

Pētnieki

Eiropas sabiedrībai novecojot, kā darba ņēmēji, darba devēji un to pārstāvji, politikas veidotāji un valdības var sadarboties pēc iespējas labāk, lai nodrošinātu, ka darbinieki ir veseli un ka viņu darba mūžs ir ilgs? Kādi faktori veicina un kādi faktori nelabvēlīgi ietekmē veselīgu, produktīvu darba mūžu? Tie ir daži no svarīgākajiem jautājumiem, kas šobrīd jāpēta DDVA jomā, īpaši ņemot vērā to, ka ir pierādīts, ka darbs labvēlīgi ietekmē veselību, strādājot pareizos apstākļos.

Jauni pētījumi šajā jomā galvenokārt notiek sakarā ar Eiropas pilotprojektu “Drošāks un veselībai nekaitīgāks darbs jebkurā vecumā”. Zemāk ir pieejamas saites gan uz ziņojumiem saistībā ar šo projektu, gan uz jaunākajām EU-OSHA publikācijām.

> Iesūtiet savus rakstus vietnei OSHwiki

Ieteicamie resursi

Publikācijas

EU-OSHA publicē daudz un dažādus rakstus par pētījumiem, kurus var brīvi lejupielādēt. Piemēram, turpmāk minētajā ziņojumā aplūkotas galvenās problēmas saistībā ar Eiropas darbaspēka novecošanu.

Drošāks un veselīgāks darbs jebkurā vecumā — valstu uzskaites pārskati

Valstu uzskaites pārskatos aplūkotas dalībvalstu un EBTA valstu politikas, stratēģijas un programmas, kuras risina problēmas saistībā ar novecojošu darbaspēku darba drošības un veselības aizsardzības (DDVA) jomā, kā arī politikas jomas, kuras ietekmē DDVA, tostarp politiku, stratēģijas un programmas, kuras saistītas ar rehabilitāciju/atgriešanos darbā. 


Skatīt vairāk

Mūsu daudzveidīgajās publikācijās ir aplūkoti visi jautājumi, lai Jūs tiktu informēts par jaunākajām tendencēm demogrāfisko pārmaiņu un veselīgas novecošanas jomā.

Eiropas Parlamenta projekts: “Drošāks un veselībai nekaitīgāks darbs jebkurā vecumā”

Apbalvošanas sistēmas aprakstā divos trīs teikumos ir izteiktas darba devēju vajadzības:

Eiropas Parlamenta projekts: “Drošāks un veselībai nekaitīgāks darbs jebkurā vecumā”

Vispārējais Eiropas Parlamenta pilotprojekta “Drošāks un veselībai nekaitīgāks darbs jebkurā vecumā” mērķis bija informēt par politikas attīstību šajā jomā. Tas aizsākās 2013. gada jūnijā un turpinājās līdz 2015. gada beigām. Projekta īstenošanas rezultātā tika sagatavoti vairāki ziņojumi, proti, par DDVA un vecāka gadagājuma darba ņēmējiem, par DDVA, dzimumu un vecāka gadagājuma darba ņēmējiem, par rehabilitāciju, kā arī 32 valstu ziņojumu analīze un galīgais projekta ziņojums.

> Apmeklējiet projekta lapu EU-OSHA tīmekļa vietnē.


Citi svarīgi resursi

EU-OSHA ir apkopojusi dažādus gadījumu izpētes piemērus un veidus, kā ir risinātas praksē ar Eiropas darbaspēka novecošanu saistītās problēmas.