You are here

OSHprofessionals-1920x589px.jpg

Darba drošības un veselības aizsardzības speciālisti

Tā kā darbaspēks noveco, aizvien svarīgāka kļūst darbinieku un darba devēju sadarbība, lai nodrošinātu ilgtspējīgu darba mūžu ikvienam. Lai būtu laba veselība novecošanas un pensionēšanās laikā, darba apstākļiem jābūt taisnīgiem, drošiem un veselīgiem no darba mūža sākuma līdz tā beigām.

Ar veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņu piedāvā virkni rīku un resursu saistībā ar veselīgu novecošanu, aktīvi strādājot, ko var izmantot, lai veicinātu labas prakses apmaiņu un popularizētu veiksmes stāstus.

Ieteicamie resursi

Gadījumu izpēte

Šeit aprakstītie gadījumu izpētes piemēri nepārprotami liecina, ka rūpīga risku pārvaldība un ilgtspējīga darba mūža veicināšana dod labumu gan darbiniekiem, gan darba devējiem, kā izklāstīts zemāk sniegtajā gadījuma izpētē.

2014. gada 14. februāris

Vecuma pārvaldība uzņēmumā Saarioinen Ltd

Kā ražotājs/izplatītājs uzņēmums Saarioinen saskārās ar problēmu, kad pieauga to darbinieku skaits, kuri ilgstoši slimoja vai priekšlaicīgi pensionējās muskuļu un skeleta sistēmas slimību dēļ. Lai risinātu šo problēmu un samazinātu ar to saistītās izmaksas, tika ieviesta vecuma pārvaldības programma.

Skatīt vairāk

Mūsu dažādie gadījumu izpētes piemēri var palīdzēt īstenot pārmaiņas. Šajos piemēros ir aptvertas dažādas nozares un dažāda mēroga uzņēmumi.

Publikācijas

Mūsu publikācijās gan padziļinātu mūsdienīgu pētījumu veidā, gan parocīgu bukletu viedā ir sniegta visa informācija, kas Jums nepieciešama darbam, kā arī lai sekotu aktuālajām tendencēm. Turpmāk sniegtais piemērs raksturo pieejamos vērtīgos resursus.

Rehabilitācija un atgriešanās darbā: ES un dalībvalstu sistēmu un programmu analīze

Šajā ziņojumā pētītas rehabilitācijas un atgriešanās darbā sistēmas, kuras darbojas 28 ES dalībvalstīs un EBTA valstīs. Tajā analizēts, kādi faktori ir nozīmīgi rehabilitācijas/atgriešanās darbā sistēmu izstrādei un ieiešanai.


Skatīt vairāk

Mūsu visaptverošajā publikāciju klāstā ir aplūkoti visi jautājumi, lai Jūs informētu par jaunākajām tendencēm demogrāfisko pārmaiņu un veselīgas novecošanas jomā.

Praktiski rīki un ieteikumi

Ir pieejami daudzi vienkārši rīki un ieteikumi, kas pat vismazākajam uzņēmumam palīdz atrast praktiskus risinājumus darba drošības un veselības aizsardzības pārvaldības jomā. Mēs vēlētos uzsvērt vienu konkrētu piemēru.

Darbspējas indekss

Darbspējas indekss (DI) ir apstiprināts instruments, ar ko nosaka darbinieka individuālo darbspēju. Indekss ir balstīts uz praktiskiem pētījumiem arodveselības jomā.

Skatīt vairāk

Mēs esam apkopojuši dažādus pašreiz pieejamos darba drošības un veselības aizsardzības pārvaldības rīkus. Starp tiem Jūs noteikti atradīsiet rīku, kas palīdz pieņemt pareizos lēmumus cilvēkiem, ar kuriem kopā strādājat.

E-ceļvedis

Mūsu e-ceļvedī skaidrā saprotamā valodā ir izklāstīti visi ar kampaņas tematu saistītie jautājumi, kā arī sniegti padomi risku pārvaldībai. Šis ceļvedis ļaus izvērtēt situāciju un izvēlēties pareizāku pieeju novecojoša darbaspēka pārvaldībai.

Citi svarīgi resursi

Mūsu resursi, tostarp, jautra īsfilma, skaidra un saprotama infografika, kā arī dažādi kampaņas materiāli 25 valodās, palīdz veicināt izpratni par to, ka veselīga novecošana, aktīvi strādājot, skar visus — gan jaunus, gan vecus, gan darba ņēmējus, gan darba devējus.