You are here

Filma par Napo

Napo ir galvenais varonis animācijas filmās, ar kurām veido izpratni par darba drošību un veselības aizsardzību darbavietā. Ar šo filmu palīdzību ir iespējams saistošā un vienkāršā veidā izskaidrot darba drošības un veselības aizsardzības (DDVA) pamatprincipus. Visas animācijas filmas ir bez vārdiem, tāpēc ikviens var tās saprast.

Filmās par Napo aplūkoti vairāki DDVA aspekti saistībā ar darbaspēka novecošanu, parādot, kā tie var ietekmēt darbiniekus un kā uz tiem reaģēt. Visās filmās Napo palīdz noteikt riskus un piedāvā praktiskus risinājumus un ieteikumus, kā situāciju uzlabot.

 

Ieteikumi jums