You are here

HRmanagers-1920x589px.jpg

Personāla vadības speciālisti

Eiropas sabiedrība un tādējādi arī tās darbaspēks mainās. Lai uzņēmumi varētu realizēt savu potenciālu pilnībā, personāla vadības praksē ir jāņem vērā sabiedrības novecošana. Laba darbavietas organizācija un plānojums dod labumu visiem — ne tikai personālam, bet arī uzņēmumam.

Ar veselībai nekaitīgām darbavietām nodrošina tajās strādājošajiem ilgu darba mūžu drošā un veselīgā vidē. Neviena organizācija nevēlas zaudēt pieredzējušus un spējīgus darbiniekus. Iespējams, ka darba vides pielāgošana indivīda funkcionālajām spējām varētu būt ne tikai nepieciešama, bet arī efektīva. Turklāt atgriešanās pie darba politikas pamatnostādnēm kļūst arvien nozīmīgāka darbaspēka novecošanas kontekstā.

Ieteicamie resursi

E-ceļvedis

Mūsu viegli saprotamajā un visaptverošajā e-ceļvedī ir izskaidrotas problēmas un doti praktiski padomi saistībā ar darbaspēka novecošanu. Ir sniegti arī ieteikumi, kā visefektīvāk nodrošināt, ka darbinieki ir veseli, strādā drošos apstākļos un spēj pilnvērtīgi strādāt ilgtermiņā.

Praktiski rīki un ieteikumi

Lai palīdzētu personāla vadības speciālistiem veiksmīgi risināt jautājumus saistībā ar veselīgu novecošanu, aktīvi strādājot, ir jau izstrādāti daudzi citi praktiski rīki un ieteikumu rokasgrāmatas. Šeit ir viens labs piemērs.

Vecumstruktūras izvērtēšana (Leeftijsscan)

Šī tiešsaistes rīka devīze ir “zināšanas balstās uz mērījumiem”. Vecumstruktūras izvērtēšanas rīks ļauj personāldaļu vadītājiem gūt skaitliski izmērāmu ieskatu par esošo un sagaidāmo situāciju konkrētajā uzņēmumā saistībā ar vecuma pārvaldību (ēram, par darbinieku pašreizējo vecumstruktūru un tās attīstības tendencēm).

Skatīt vairāk

Mēs esam apkopojuši daudzus citus rīkus un ieteikumu rokasgrāmatas, kas var Jums palīdzēt pieņemt pareizos lēmumus dažādās jomās, sākot ar veselības aizsardzības veicināšanu darbavietā un beidzot ar reintegrāciju darba tirgū un riska novērtējumu, ņemot vērā daudzveidību.

Gadījumu izpēte

Mēs esam apkopojuši gadījumu izpētes piemērus dažādos uzņēmumos, kas ir ieviesuši iniciatīvas, lai rastu risinājumus, kā veselīgi novecot darbavietā, aktīvi strādājot. Turpmāk minētais piemērs uzskatāmi parāda, ka iespējams gūt reālu labumu, pielāgojot darba vidi un atjauninot politiku.

“GE Money Bank” programma “HealthAhead”

“HealthAhead” programmā, ko uzsāka 2010. gadā, izvērtē, cik veselībai nekaitīga ir darbavieta. Pēc iegūtā rezultāta nosaka, vai filiālei tiek piešķirts “HealthAhead” sertifikāts. Aptverot visu vecumu darbiniekus, sakarā ar šo programmu tiek organizēti arī semināri, diskusijas un veselības pārbaudes, kā arī īpaši pasākumi reintegrācijai darba dzīvē.

Skatīt vairāk

Mūsu veiktajā gadījumu izpētē ietverti gan lieli, gan mazi dažādu nozaru uzņēmumi. Redzams, ka veiksmīga vadība un darbinieku iesaistīšanās ir noteicošie aspekti šādu centienu veiksmīgai īstenošanai.

Citi svarīgi resursi

Ja vēlaties iesaistīties kampaņā “Veselībai nekaitīgas darbavietas jebkurā vecumā” un informēt par to savus darbiniekus, mūsu rīcībā ir resursi, kas var būt Jums noderīgi. Piemēram, jautra īsfilma, rīkkopa, kas palīdzēs veiksmīgi īstenot kampaņu, kā arī jau gatavu kampaņas materiālu izlase izpratnes veicināšanai par to.