You are here

e guide_0.jpg

E-ceļvedis “Veselībai nekaitīgas darbavietas jebkurā vecumā”

Mūsu e-ceļvedis ir rīks, kas palīdz darba devējiem un darbiniekiem pārvaldīt darba drošības un veselības aizsardzības (DDVA) jautājumus darbaspēka novecošanas kontekstā. Tas ir interaktīvs un lietotājiem draudzīgs. Tā mērķis ir palīdzēt lieliem un maziem uzņēmumiem izvērtēt riskus, kam ir pakļauti darbinieki, un tos novērst, kā arī apzināt visa vecuma darbinieku vajadzības.

E-ceļvedī ir izskaidrotas problēmas vienkāršā veidā, minot praktiskus piemērus, kā novērst ar darbaspēka novecošanu saistītos riskus un kā nodrošināt visu darbinieku darba drošību un veselības aizsardzību ilgtermiņā, kā arī piedāvātas saites uz citiem resursiem.

Šobrīd e-ceļvedis ir pieejams angļu valodā, taču, kampaņai attīstoties, būs pieejamas arī versijas citās valodās.


Piekļuve dokumentiem

 

Ieteikumi jums