You are here

4D-1920x589px.jpg

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (<i>EEN</i>)

Eiropas Biznesa atbalsta tīklu (EEN) vada Eiropas Komisija, un tas ir galvenais ES stratēģijas instruments, lai veicinātu izaugsmi un nodarbinātību. Apvienojot gandrīz 600 uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas no 50 valstīm, EEN ļauj mazajiem uzņēmumiem izmantot ES vienotā tirgus dotās lieliskās uzņēmējdarbības iespējas.

Veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņa ir nozīmīga aģentūras un EEN sadarbības joma.

Uzziniet vairāk par Eiropas Biznesa atbalsta tīklu.