You are here

employers-1920x589px.jpg

Darba devēji

Izmaiņas demogrāfijā nozīmē, ka darbaspēks noveco. Ja vēlamies, ka vecāka gadagājuma darba ņēmēji, no kuriem viņu darba vietas gūst labumu, pateicoties viņu pieredzei, efektivitātei un darba kvalitātei, strādā ilgāk, vadības līmenī un ar darba ņēmēju palīdzību ir jāveicina ilgtspējīgs darbs.

Veselībai nekaitīgas un produktīvas darbavietas ir veids, kā risināt ar darbaspēka novecošanu saistītās problēmas, bet uzņēmumiem ir pienākums veidot šādas darbavietas. Par laimi ir daudz vienkāršu rīku, kas var palīdzēt visa veida uzņēmumiem sekmīgi tikt galā ar darbaspēka novecošanu.

Ieteicamie resursi

Praktiski rīki un ieteikumi

Šeit Jūs atradīsiet rīkus un ieteikumus, kas izstrādāti, lai palīdzētu organizācijām (īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem) veikt pasākumus, lai sekmīgi tiktu galā ar darbaspēka novecošanu pat tad, ja viņu budžets ir ierobežots.

Darba devēju prakse aktīvas novecošanas veicināšanai

Ziņojumā minēti vairāki gadījumu izpētes piemēri, kuros stāstīts par inovatīvu praksi dažādās dalībvalstīs un atspoguļoti ziņojuma temati, proti, aktīvas novecošanas politika uzņēmumos, darbaspēka pārzināšana un plānošana, pozitīva attieksme pret novecošanu, darbinieku nolīgšana bez vecuma diskriminācijas, elastīgi darba grafiki, darbspēju saglabāšana, vairāku paaudžu darbaspēks un pēctecības plānošana.

Skatīt vairāk

Gadījumu izpēte

Var daudz ko iemācīties no tā, kā citi uzņēmumi ir risinājuši ar darbaspēka novecošanu saistītās problēmas. Turpmāk minētie gadījumu izpētes piemēri parāda, kā praksē var ieviest izmaiņas, kuru rezultātā darbavietas būs veselībai labvēlīgākas un produktīvākas.

Brīvprātīgas veselības pārbaudes uzņēmumā “Audi”

Visiem uzņēmuma “Audi” darbiniekiem ir tiesības veikt brīvprātīgas vispārējas veselības pārbaudes, kas jāveic biežāk, darbiniekam sasniedzot 45 gadu vecumu. “Audi” analizē apkopotos datus, lai noteiktu veselības riskus un jebkādas izmaiņas, ko nepieciešams ieviest darba procesā.

Skatīt vairāk

Mūsu piedāvātajos gadījumu izpētes piemēros no lieliem un maziem valsts un privātā sektora uzņēmumiem var atrast vēl daudz vairāk ideju. 

Veselībai nekaitīgu darbavietu labas prakses balvu konkurss

Labas prakses balvu konkurss dod iespēju Jūsu uzņēmumam gūt atzinību par iniciatīvu, kuras mērķis ir veicināt ilgtspējīgu darbu visa darba mūža garumā. Balvas tiek piešķirtas par īpašām un radošām pieejām visu vecumu darbinieku darba drošības un veselības aizsardzības uzlabošanai.

E-ceļvedis

Mūsu e-ceļvedis ir rīks, kura mērķis ir palīdzēt darba devējiem pārvaldīt darba drošības un veselības aizsardzības jomu darbaspēka novecošanas kontekstā. Tajā aplūkoti galvenie jautājumi, ieteikti veidi, kā risināt problēmas, un iekļautas noderīgas saites. Tas ir interaktīvs un lietotājiem draudzīgs un palīdz visa veida uzņēmumiem izvērtēt riskus un tikt ar tiem galā.

Citi svarīgi resursi

Ja vēlaties iesaistīties kampaņā, Jūs varat iepazīties ar mūsu kampaņas rīkkopu un gūt noderīgus padomus, kā arī izmantot gatavos kampaņas materiālus, kas pieejami 25 valodās.