You are here

Gadījumu izpēte

Šeit apkopotie gadījumu izpētes piemēri parāda, kā praksē ir veiksmīgi atrisinātas ar darbaspēka novecošanu saistītās problēmas. Šie piemēri stāsta par vecuma pārvaldības programmu kādā Somijas pašvaldības uzņēmumā, kur ar darba izpildes novērtējumu, vadošo darbinieku apmācību un arodveselības aprūpes palīdzību izdevies samazināt slimības atvaļinājumu skaitu un paaugstināt pensionēšanās vecumu; par smagumu celšanas aprīkojuma ieviešanu un izmaiņām darba organizācijā kādā vācu jumta segumu klāšanas mikrouzņēmumā, lai paturētu darbā gados vecākus darbiniekus, kā arī par programmu, sakarā ar kuru kāda šūšanas fabrika Polijā tika apgādāta ar jaunu aprīkojumu un labāku apgaismojumu, uzlabojot arī darba organizāciju, kā rezultātā tika novērsti negadījumi, samazinājās darba kavējumu skaits un uzlabojās šūšanas precizitāte.

26/04/2017
77943-0.jpg

EU-OSHA rīko Veselībai nekaitīgu darbavietu labas prakses balvu konkursu kā daļu no kampaņas “Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā”. Ar kampaņu tiek veicināts ilgtspējīgs darbs un veselība vecumdienās tieši no darba dzīves sākuma, un balvu mērķis ir atpazīt uzņēmumus un organizācijas...Skatīt vairāk

PDF Problēmsituāciju analīze Lejupielādēt
10/03/2016
74896-0.jpg

General Electric (GE) Money Bank a.s. uzsāka savu programmu „GE Pro zdraví” 2010. gada martā saskaņā ar GE globālās veselības kultūras stratēģiju. „Health Ahead” ir GE sertifikācijas standarts, kurš izvērtē darbavietas atbilstīgi specifiskiem veselīgu...Skatīt vairāk

PDF Problēmsituāciju analīze Lejupielādēt
09/03/2016
74887-0.jpg

Premogovnik Velenje ogļraktuve ir apņēmusies veikt darbinieku drošības un veselības aprūpes uzlabošanu, kopš tā 1998. gadā izveidoja programmu „Veselu darbinieku aprūpe”. Programmas mērķis ir samazināt slimības prombūtni un muskuļu un skeleta sistēmas traucējumus, un tā attiecas uz visiem...Skatīt vairāk

PDF Problēmsituāciju analīze Lejupielādēt
09/03/2016
74891-0.jpg

ISS labiekārtošanas pakalpojumi sniedz ēku un īpašuma pārvaldības pakalpojumus. No 29 835 darbiniekiem 1834 ir tiesības uz senioru atvieglojumiem. Darbs ir fiziski un garīgi saspringts, tāpēc tika ieviesti pasākumi vecāku darbinieku veselības aizsardzībai, kuri pamatojās uz...Skatīt vairāk

PDF Problēmsituāciju analīze Lejupielādēt
09/03/2016
74893-0.jpg

Northumbrian Water Group Limited (NWL) piegādā un pārvalda notekūdeņu sistēmas. No visa darbaspēka 30 % ir vairāk nekā 50 gadus veci. - Slimības prombūtne muskuļu un skeleta sistēmas traucējumu un stresa dēļ gadā izmaksā 1 miljonu sterliņu mārciņu. Ar NWL „Labklājības...Skatīt vairāk

PDF Problēmsituāciju analīze Lejupielādēt

Pages