You are here

campaign toolkit_0.jpg

Kampaņas rīkkopa

EU-OSHA kampaņas rīkkopa ir ceļvedis, kas soli pa solim palīdz plānot un efektīvi vadīt izpratnes veicināšanas kampaņas neatkarīgi no Jūsu organizācijas lieluma.

Pretēji populārajam viedoklim tas nav sarežģīti. Ir tikai jāatrod pareizā pieeja, tostarp, pareizie vēstījumi, mērķauditorija un citi faktori. Nepastāv stingri noteikti nosacījumi, bet gan praksē izmēģināti un pārbaudīti ieteikumi.

Rīkkopa sastāv no diviem galveniem elementiem.

  1. Kā organizēt kampaņu: teorētiskā/stratēģiskā sadaļa, kurā aplūkoti pasākumi, ko nepieciešams īstenot, lai izveidotu kampaņu.
  2. Rīki un piemēri: otrā sadaļa, kura piedāvāti praktiski, reāli pielietojami komunikācijas rīki, ko izmanto DDVA kampaņās.

Vadoties pēc rīkkopā dotajiem piemēriem un padomiem, izvēlieties sev vēlamo un pielāgojiet to konkrētajai situācijai.

Piekļuve kampaņas rīkkopai