You are here

4C-1920x589px.jpg

Kampaņas plašsaziņas līdzekļu partneri

Mūsu plašsaziņas līdzekļu partneri darbojas kopā ar mums, lai uzlabotu informētību par kampaņas tematiem, izmantojot to rīcībā esošos visdažādākos kanālus, lai reklamētu un veicinātu mūsu kampaņu. Tā ir īpaša žurnālistu un redaktoru kopa no visas Eiropas, kuriem interesē darba drošības un veselības aizsardzības veicināšana.

Partneru vietas ir rezervētas plašsaziņas kanāliem vai izdevumiem, kuri vēlas un spēj nopietni iesaistīties kampaņā.

Kļūstiet par plašsaziņas līdzekļu partneri

 

ABEO News
ActuEL-HSE
Aragon Valley
BEZPEČNÁ PRÁCA
Bezpieczenstwo Pracy. Nauka i Praktyka
CiberSal
Das Büro
eConnect
ERGONOMA JOURNAL
euroXpress
Face au Risque
Formacion de SEGURIDAD LABORAL
Foundation Center for Safety and Health at Work
Gesunde Arbeit
Health & Safety Times
HMS-magasinet/hmsmagasinet.no
IOSH Magazine
ISSA Mining Newsletter
MaintWorld magazine
NoAgeSharing.com
ppe.org
PrevenBlog
Prevention World
Promotor BHP
Proteger
PuntoSicuro
Quotidiano Sicurezza
Reputation Today
Revista Segurança
rhsaludable
Safety Focus
Safety Management
Segurança Comportamental (BEHAVIORAL SAFETY MAGAZINE)
Trinacria News