You are here

Kļūstiet par kampaņas plašsaziņas līdzekļu partneri

Reputācija

Veiciniet savas plašsaziņas līdzekļu organizācijas atpazīstamību plašā darba drošības un veselības aizsardzības kopienā. Popularizējiet savu publikāciju kā viens no EU-OSHA kampaņas plašsaziņas līdzekļu partneriem un kā organizācija, kas veicina darba drošību un veselības aizsardzību darbavietā.

Sadarbības tīkls

Sazinieties ar EU-OSHA sadarbības tīkliem un ieinteresētajām personām Eiropā un visā pasaulē, kontaktējieties ar darba drošības un veselības aizsardzības ekspertiem un dalieties pieredzē ar līdzīgi domājošajiem.

Atpazīstamība

Jūsu logotipu un publikācijas aprakstu ievietos šīs vietnes plašsaziņas līdzekļu partneru sadaļā. Jums būs iespēja agrāk piekļūt preses materiāliem, un mēs izplatīsim Jūsu publikācijas tīmeklī un sociālajos plašsaziņas līdzekļos.

Mūsu plašsaziņas līdzekļu partneri sadarbojas ar mums, lai uzlabotu informētību par kampaņas tematiem, izmantojot to rīcībā esošos dažādos kanālus, lai reklamētu un veicinātu kampaņu. Mūsu plašsaziņas līdzekļu partneri ir īpaša žurnālistu un redaktoru kopa no visas Eiropas, kas ieinteresēti darba drošības un veselības aizsardzības veicināšanas jautājumos.

Partnera vieta ir rezervēta plašsaziņas kanāliem vai izdevumiem, kuri vēlas un spēj nopietni iesaistīties kampaņā.

Papildu informācija par to, kāpēc ir izdevīgi kļūt par plašsaziņas līdzekļu partneri un kā pieteikties, pieejama piedāvājumā plašsaziņas līdzekļu partneriem kampaņām (tikai angļu valodā).

Kļūstiet par kampaņas plašsaziņas līdzekļu partneri

Vai paritiniet uz leju, lai iegūtu papildu informāciju.

<i>David Mairal</i>

David Mairal no “Aragon Valley”

 

“Plašsaziņas līdzekļu partnerība ar aģentūru ļauj man izmantot īpašus informācijas avotus, piemēram, ziņojumus, zinātniskos rakstus, infografiku un rīkus, kas dod man lielāku motivāciju veidot tīmekļa žurnālu, lai mācītos un dalītos ar savām zināšanām. Tādējādi ieguvēji ir visi!ˮ

 
<i>Irisa Sepero</i>

Irisa Sepero no žurnāla “Safety Managementˮ

 

“Partnerības rezultātā mūsu žurnāls ir ieguvis atpazīstamību Eiropas līmenī un ir palielinājusies mūsu sadarbības tīkla aktivitāte. Patiesībā tagad mēs ietilpstam Eiropas publikāciju grupā, kas veido kampaņas darba drošības un veselības aizsardzības prakses uzlabošanai.”

 
<i>James Twigg</i>

James Twigg, PPE.org:

 

“Sadarbība ar EU-OSHA plašsaziņas līdzekļu partnera lomā sniedz iespēju palīdzēt aģentūrai padarīt Eiropas darbavietas veselīgākas, drošākas un produktīvākas. Mēs arī esam pateicīgi par redzamību un sadarbības tīklu veidošanas iespējām, kuras šī partnerība sniedz mūsu organizācijai.”

 

Ieteikumi jums