You are here

“Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā” ir decentralizēta kampaņa, kurā var piedalīties personas un organizācijas vietējā, valstu un Eiropas līmenī. Valstu līmenī kampaņu koordinēja EU-OSHA kontaktpunkti vairāk nekā 30 Eiropas valstīs, un to atbalstīja kampaņas oficiālie partneri – Eiropas mēroga un starptautiskas organizācijas un kampaņas plašsaziņas līdzekļu partneri.

Visu 2016. un 2017. gadu EU-OSHA rīkoja kampaņu, lai veicinātu izpratni par to, cik nozīmīga ir ilgtspējīga novecošana darbavietā. Lai gan novecojoša darbaspēka pārvaldība ir sarežģīts jautājums, šīs kampaņas mērķis bija sniegt skaidras un lietderīgas pamatnostādnes attiecībā uz pasākumiem, ko var veikt, lai sekmētu ilgtspējīgu darbu un nepieļautu darba tirgus priekšlaicīgu atstāšanu. Veselīgu darbavietu 2016.–2017. gada kampaņas svarīgākie mērķi bija šādi:

  • sekmēt ilgtspējīgu darbu un darbinieku veselīgu novecošanos jau no darba mūža paša sākuma;
  • novērst veselības problēmas darba mūža garumā;
  • nodrošināt darba devējiem un strādājošajiem padomus darba drošības un veselības aizsardzības pārvaldībai, ņemot vērā darbaspēka novecošanas aspektu;
  • un veicināt informācijas un paraugprakses apmaiņu.