You are here

Šis Veselīgu darbavietu kampaņas samits ir vairāku sekmīgu atskaites punktu kulminācija kampaņai, kuras mērķis bija veicināt izpratni par to, ka ir jāstrādā ilgtspējīgi, un tas ietvēra divas Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības nedēļas, vienu Eiropas paraugprakses balvu konkursu un divus veselīgu darbavietu filmu konkursus. Lai palīdzētu maziem uzņēmumiem pārvaldīt novecošanas jautājumus darbavietā, kampaņas laikā tika nodrošināta piekļuve vairākiem resursiem, tostarp e-ceļvedim, praktiskiem rīkiem, Napo filmām un informācijai par gadījumu izpēti.