You are here

Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu divu gadu kampaņas notiek vairāk nekā 30 Eiropas valstīs, un tās atzīst par lielākajām šāda veida darba drošības un veselības aizsardzības kampaņām pasaulē. Ar tām galvenokārt vēlas pavēstīt, ka veiksmīgas darbavietas drošības un nekaitīguma pārvaldības gadījumā ieguvēji ir gan darbinieki un uzņēmumi, gan sabiedrība kopumā.