You are here

2016.–2017. gada kampaņa "Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā" tiek rīkota, lai vairotu sabiedrības izpratni par labas darba aizsardzības pārvaldības un riska novēršanas nozīmi visa darbmūža garumā, kā arī par to, cik svarīgi ir pielāgot darbu katra darbinieka individuālajām spējām no karjeras sākuma līdz pat tās beigām. Tāpat kā iepriekšējās drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas arī šo kampaņu valstu līmenī ir saskaņojuši EU-OSHA kontaktpunkti, un to atbalsta oficiālie kampaņas un plašsaziņas līdzekļu partneri.

Kampaņa ir uzsākta 2016. gada 15. aprīlī. Kampaņas kalendāra nozīmīgākie datumi ietver Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības nedēļas (2016. gada un 2017. gada oktobrī) un Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu labas prakses balvu konkursu (2017. gada aprīlī). Kampaņa noslēgsies Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu samitā (2017. gada novembrī), kur pulcēsies visi kampaņas dalībnieki kopā ar EU-OSHA pārstāvjiem, lai kritiski novērtētu kampaņas sasniegumus un gūtās mācības.