You are here
WORKERS-1920x589px.jpg

Darbuotojams

Tik tinkamos darbo sąlygos per visą profesinį gyvenimą sudaro sąlygas vyresnių žmonių sveikatingumui ir į pensiją išeiti geros sveikatos. Be to, tvarus profesinis gyvenimas padeda užtikrinti, kad vyresni darbuotojai galėtų dirbti ilgiau, savo patirtimi ir žiniomis būtų naudingi visiems darbuotojams.

Šiame puslapyje pateiktuose ištekliuose rasite daugiau informacijos su senėjimu ir darbo vieta susijusiais klausimais. Juose taip pat galima susipažinti su tam tikrais būdais, kuriuos taikydami darbdaviai ir darbuotojai gali bendromis jėgomis išspręsti problemiškus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimus.

Rekomenduojami ištekliai

Konkretaus atvejo tyrimai

Konkretaus atvejo tyrimai (žr. toliau pateiktą pavyzdį) leidžia susipažinti su praktiniais pavyzdžiais, parodančiais, kaip jūs (būdamas darbuotoju ar profesinės sąjungos atstovu) galite bendromis jėgomis su darbdaviu užtikrinti saugesnes, sveikesnes ir sąžiningesnes darbo sąlygas visų amžiaus grupių darbuotojams.

2014 02 14

Šv. Olavo ligoninėje įgyvendintos vyresniems darbuotojams skirtos strateginės priemonės

Maždaug 20 proc. Šv. Olavo darbuotojų – virš 55 metų, o dėl ankstyvo išėjimo į pensiją patiriama daug išlaidų. Ligoninė privalėjo išlaikyti kuo daugiau patyrusių darbuotojų. Bendradarbiaudama su savo profesinėmis sąjungomis ir išorės konsultantais, ligoninė parengė vyresniems darbuotojams skirtą strategiją, kurioje buvo numatytos vyresniems nei 55 metų darbuotojams taikomos priemonės, pvz., papildomos atostogų dienos, mokymas ir darbingumo aptarimas.


Žr. daugiau

Peržiūrėkite mūsų konkrečius atvejo tyrimus ir susipažinkite su įvairiomis idėjomis, kaip pagerinti darbo sąlygas visiems didelėse ir mažose įmonėse dirbantiems darbuotojams.

E. vadovas

Mūsų e. vadove pateikiamos praktinės rekomendacijos, kaip darbo jėgos senėjimo sąlygomis spręsti darbuotojų saugos ir sveikatos klausimus. Jame aptariami svarbiausi klausimai, siūlomi problemų sprendimo būdai ir pateikiamos naudingos nuorodos.

Kiti svarbūs ištekliai

Turime sukaupę pačių įvairiausių išteklių, susijusių su vyresnių darbuotojų sveikatingumu. Štai keletas pavyzdžių: linksmas trumpas filmukas, praktinių priemonių rinkinys ir kampanijos medžiaga – visa tai gali padėti didinti informuotumą ir keisti elgesį jūsų darbo vietoje arba keisti darbuotojų, kuriems atstovaujate, elgesį.