You are here
researchers2-1920x589px.jpg

Tyrėjams

Europos gyventojai senėja. Kaip darbuotojai, darbdaviai ir jų atstovai, politikos formuotojai ir vyriausybės gali bendromis jėgomis pasiekti, kad darbuotojų profesinis gyvenimas būtų ilgas ir sveikas? Kokie veiksniai padeda skatinti sveiką ir našų profesinį gyvenimą arba tam trukdo? Tai tik keletas svarbių klausimų, su kuriais šiandien susiduria DSS tyrėjai, visų pirma atsižvelgiant į tai, kad esant tinkamoms aplinkybėms darbas iš tikrųjų yra naudingas sveikatai.

Europos bandomasis projektas „Saugesnis ir sveikesnis darbas bet kokiame amžiuje“ yra pagrindinis naujų tyrimų šioje srityje šaltinis. Nuorodos į to projekto ataskaitas, kaip ir į daugumą naujausių EU-OSHA leidinių pateikiamos toliau.

> Tapkite „OSHwiki“ autoriumi

Rekomenduojami ištekliai

Leidiniai

EU-OSHA skelbia pačius įvairiausius tyrimus, kuriuos galima atsisiųsti nemokamai. Pavyzdžiui, toliau pateiktoje ataskaitoje nagrinėjamas esminis Europos darbo jėgos senėjimo klausimas.

Saugesnis ir sveikesnis darbas bet kokiame amžiuje. Šalių aprašymai

Šalių aprašymuose nagrinėjama valstybių narių ir ELPA šalių politika, strategija ir programos, kuriomis sprendžiami darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) uždaviniai senėjančios darbo jėgos sąlygomis, ir darbuotojų saugai ir sveikatai įtaką darančios politikos sritys, įskaitant su reabilitacija ir (arba) grįžimu į darbą susijusią politiką, strategijas ir programas. 


Žr. daugiau

Savo leidiniuose pačia įvairiausia tematika aptariame visus klausimus, kad nuolat suteiktume jums informacijos apie naujausius demografinius pokyčius ir vyresnių darbuotojų sveikatingumą.

Europos Parlamento projektas: „Saugesnis ir sveikesnis darbas bet kokiame amžiuje“

Apdovanojimų sistemos pristatymas (2–3 sakiniais), atsižvelgiant į darbdavių poreikius:

Europos Parlamento projektas: „Saugesnis ir sveikesnis darbas bet kokiame amžiuje“

Bendras Europos Parlamento bandomojo projekto „Saugesnis ir sveikesnis darbas bet kokiame amžiuje“ tikslas – gauti informacijos, kuri padėtų šioje srityje diegti politinius pokyčius. Jis pradėtas 2013 m. birželio mėn. ir buvo įgyvendinamas iki 2015 m. pabaigos. Baigus projektą parengtos ataskaitos apie DSS ir vyresnius darbuotojus, apie DSS, lyčių lygybę ir vyresnius darbuotojus ir apie reabilitaciją, taip pat parengta 32 šalių pateiktų ataskaitų analizė ir galutinė projekto ataskaita.

> Apsilankykite projektui skirtame puslapyje EU-OSHA svetainėje


Kiti svarbūs ištekliai

EU-OSHA sukaupė įvairių konkretaus atvejo tyrimų ir priemonių, leidžiančių susidaryti vaizdą apie tam tikrus metodus, kurie buvo taikomi sprendžiant su Europos darbo jėgos senėjimu susijusius praktinius klausimus.