You are here

Leidiniai

Jei ieškote informacijos konkrečia tema, ją rasite čia. Įvairūs leidiniai, taip pat trumpos apžvalgos, išsamios peržiūros, pasiekiamos ranka. Nuo ataskaitų, parengtų įgyvendinant Europos Parlamento bandomąjį projektą „Saugesnis ir sveikesnis darbas bet kokiame amžiuje“, iki pažangiausių padėties konkrečiuose sektoriuose, darbuotojų grupių arba rizikos tyrimų ir informacijos suvestinių, kuriose apibendrinami svarbiausi klausimai – galite naršyti visus šiuos mūsų leidinius. 

15/10/2007
cover_image.jpeg

Musculoskeletal disorders (MSDs) are the most common work-related health problem in Europe. Tackling MSDs means taking action in the workplace. First, there are preventative steps that have to be taken. But for workers who already have MSDs, the challenge is to maintain their employability, keep...Žr. daugiau

PDF Ataskaitos Atsisiųsti į
06/09/2007
45594-0.jpg

Kaulų ir raumenų sistemos (KRS) pažeidimai – labiausiai paplitę su darbu susiję sveikatos sutrikimai Europoje. Spręsti KRS problemas reikia pradėti nuo darbo vietų. Pirmiausia reikia imtis prevencinių priemonių. Bet jei darbuotojai jau turi KRS pažeidimų, svarbu kad jie liktų darbingi, ateitų į...Žr. daugiau

PDF Informaciniai biuleteniai Atsisiųsti į
17/04/2012
43389-0.jpg

Įmonių ir organizacijų veiklos sėkmė priklauso ir nuo saugių bei sveikatai nekenkiančių darbo vietų; jos taip pat svarbios plačiajai visuomenei. Šiose gairėse įmonių vadovai ras praktinės informacijos, kaip darbuotojų saugos ir sveikatos būklę galima pagerinti veiksminga lyderyste,...Žr. daugiau

PDF Ataskaitos Atsisiųsti į
17/04/2012
43346-0.jpg

darbą ir žino, kaip jį padaryti saugesnį. Šiame vadove paaiškinama, kaip darbuotojai gali panaudoti savo žinias aktyviai bendraudami su vadovais ir siekdami pagerinti sveikatą ir saugą darbo vietoje. Jame išskiriamos darbuotojų, jų atstovų ir darbdavių funkcijos, pareigos ir teisinės...Žr. daugiau

PDF Ataskaitos Atsisiųsti į

Prieinami leidiniai

03/11/2016
77726-0.jpg

Šioje suvestinėje trumpai apžvelgiama ataskaita apie Europos Parlamento inicijuoto ir ES-OSHA administruoto trimečio bandomojo projekto pagrindinius rezultatus. Šis projektas skirtas darbuotojų saugos ir sveikatos iššūkiams, kurių kyla dėl senėjančios darbo jėgos.

Išvados yra pagrįstos...Žr. daugiau

PDF Info sheets Atsisiųsti į
11/10/2016
77757-0.jpg

Atsižvelgiant į darbo jėgos senėjimą, šioje ataskaitoje pateikiama visoje Europoje reabilitacijai ir grįžimui į darbą taikomų požiūrių apžvalga. Joje analizuojami veiksniai, darantys įtaką tam, ar šalyse kuriamos ir įgyvendinamos reabilitacijos ir grįžimo į darbą sistemos, taip pat nustatomi...Žr. daugiau

PDF Info sheets Atsisiųsti į
11/10/2016
77788-0.jpg

Čia pateikiama trumpa EU-OSHA analitinės ataskaitos apie politiką ir veiksmus ES ir nacionaliniu lygmenimis siekiant spręsti klausimus, susijusius su Europos visuomenės senėjimu, santrauka. Joje trumpai pristatomi veiksniai, kurie turi įtakos politikos formavimui, ir iššūkiai...Žr. daugiau

PDF Info sheets Atsisiųsti į
05/10/2016
77833-0.jpg

Remiantis pateikiama apžvalga, šioje suvestinėje pateikiamos pagrindinės išvados, susijusios su moterimis, darbuotojų sauga ir sveikata (DSS) ir su tvariu darbu darbo jėgos senėjimo sąlygomis.

Joje atkreipiamas dėmesys tiek į biologinius, tiek į socialinius...Žr. daugiau

PDF Info sheets Atsisiųsti į

Pages

Kiti susiję leidiniai anglų Kalba

08/09/2017
77811-0.jpg

The economic advantages of occupational safety and health have never been more apparent. New estimates from an international project show that work-related accidents and illnesses cost the EU at least EUR 476 billion every year. The cost of work-related cancers alone amounts to EUR 119.5 billion...Žr. daugiau

PDF Diskusijoms skirti dokumentai Atsisiųsti į
29/06/2017
77548-0.jpg

Šioje ataskaitoje akcentuojami įvairūs su darbo jėgos senėjimu susiję iššūkiai ir svarstomi naujoviški sprendimai. Ataskaitos rengimą, bendradarbiaudama su CEDEFOP, EIGE ir EUROFOUND, koordinavo EU-OSHA. Kiekviena ES agentūra dėmesį skiria skirtingiems demografinių pokyčių ir jų...Žr. daugiau

PDF Ataskaitos Atsisiųsti į
07/11/2016
76185-0.jpg

Ši santrauka yra pagrįsta ataskaita apie Europos Parlamento inicijuoto ir ES-OSHA administruoto trimečio bandomojo projekto pagrindinius rezultatus. Šis projektas skirtas darbuotojų saugos ir sveikatos iššūkiams, kurių kyla dėl senėjančios darbo jėgos.

Išvados yra pagrįstos senėjimo ir...Žr. daugiau

PDF Ataskaitos Atsisiųsti į

Pages