You are here
policy-makers-1920x589px.jpg

Politikos formuotojams

Strategijoje „Europa 2020“ nurodyta, kad demografiniai pokyčiai yra vienas iš pagrindinių Europos iššūkių. Kaip pabrėžiama strategijoje, saugi ir sveika darbo aplinka yra būtina norint didinti darbuotojų potencialą, stiprinti jų įsipareigojimą ir skatinti įmonių konkurencingumą. Kadangi didžioji dauguma žmonių Europoje dirba mažosiose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ) ir labai mažose įmonėse, padėti mažesnėms įmonėms ir mažinti diskriminaciją yra labai svarbu siekiant spręsti darbo jėgos senėjimo uždavinį. 2016–2017 m. saugių darbo vietų kampanijos tikslas – skatinti politikos formuotojus spręsti klausimus, susijusius su vyresnių darbuotojų sveikatingumu.

Europos Komisijos finansuoto Europos Parlamento bandomojo projekto „Saugesnis ir sveikesnis darbas bet kokiame amžiuje“ tikslas – išnagrinėti esamas politikos sritis ir strategijas, gerinti jų įgyvendinimą, skatinti keistis gerąja patirtimi ir padėti tobulinti būsimą politiką darbo jėgos senėjimo sąlygomis. 2016–2017 m. saugių darbo vietų kampanija siekiama atkreipti dėmesį į šias išvadas ir skatinti pokyčius, taip pat didinti informuotumą apie šias politikos sritis ir visoje Europoje šiuo metu prieinamus išteklius.

Rekomenduojami ištekliai

Europos Parlamento projektas: „Saugesnis ir sveikesnis darbas bet kokiame amžiuje“

Europos Parlamento bandomojo projekto „Saugesnis ir sveikesnis darbas bet kokiame amžiuje“ tikslas – išnagrinėti esamas politikos sritis ir strategijas, gerinti jų įgyvendinimą, skatinti keistis gerąja patirtimi ir padėti tobulinti būsimą politiką darbo jėgos senėjimo sąlygomis. Jis pradėtas 2013 m. birželio mėn. ir buvo įgyvendinamas iki 2015 m. pabaigos. Įgyvendinus projektą, parengtos įvairios ataskaitos:

  • DSS ir vyresni darbuotojai;
  • DSS, lyčių lygybė ir vyresni darbuotojai;
  • reabilitacija;
  • 30 šalių pateiktų ataskaitų analizė;
  • galutinė projekto ataskaita.

Apsilankykite projektui skirtame puslapyje EU-OSHA svetainėje

Kiti svarbūs ištekliai

Iš konkretaus atvejo tyrimų ir praktinių priemonių taip pat galima susidaryti vaizdą apie visoje Europoje taikomas kai kurias priemones. Čia visų pirma nurodomos kai kurios iniciatyvos ir ištekliai, kurie buvo naudingi MVĮ ir jų darbuotojams.