You are here
OSHprofessionals-1920x589px.jpg

DSS specialistams

Senėjant darbo jėgai, vis svarbesnis tampa darbuotojų ir darbdavių bendradarbiavimas siekiant visiems naudingo darbo tvarumo. Siekiant užtikrinti vyresnių darbuotojų sveikatingumą ir kad darbuotojai išeitų į pensiją būdami geros sveikatos, būtinos sąžiningos, saugios ir sveikos darbo sąlygos nuo darbingo amžiaus pradžios iki pensijos.

Per saugių darbo vietų kampaniją siūlomos įvairios su vyresnių darbuotojų sveikatingumu susijusios priemonės ir ištekliai, kuriais galite pasinaudoti, kad būtų lengviau keistis gerąja patirtimi ir supažindinti su tikromis sėkmės istorijomis.

Rekomenduojami ištekliai

Konkretaus atvejo tyrimai

Mūsų parinktuose konkretaus atvejo tyrimuose galima rasti aiškių įrodymų, patvirtinančių, kad kruopštus rizikos valdymas ir tvaraus darbo per visą gyvenimą skatinimas naudingas ir darbuotojams, ir darbdaviams (žr. toliau pateiktą pavyzdį).

2014 02 14

Amžiaus valdymas įmonėje „Saarioinen Ltd“

Gamybos ir platinimo srityje veikiančioje įmonėje „Saarioinen“ vis daugiau darbuotojų dėl ligos ilgesnį laiko tarpą neatvykdavo į darbą ir dėl raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų anksčiau išeidavo į pensiją. Siekiant spręsti šią problemą ir sumažinti susijusias išlaidas, buvo sukurta amžiaus valdymo programa.

Žr. daugiau

Mūsų įvairūs konkretaus atvejo tyrimai gali padėti jums imtis pokyčių. Pateikiami įvairiausiuose sektoriuose dirbančių įvairaus dydžio įmonių pavyzdžiai.

Leidiniai

Mūsų leidiniuose, įskaitant išsamius pažangiausius tyrimus ir parankius lankstinukus, rasite visą jūsų praktinei veiklai reikalingą naujausią informaciją. Toliau pateikiamas tik vienas iš daugelio vertingų turimų išteklių pavyzdžių.

Reabilitacija ir grįžimas į darbą: ES ir valstybių narių sistemų ir programų analizė

Šioje ataskaitoje nagrinėjamos 28 ES valstybėse narėse ir ELPA šalyse galiojančios reabilitacijos ir grįžimo į darbą sistemos. Joje analizuojama, kokie veiksniai yra svarbūs kuriant ir įgyvendinant reabilitacijos ir (arba) grįžimo į darbą sistemas.


Žr. daugiau

Savo leidiniuose pačia įvairiausia tematika aptariame visus klausimus, kad nuolat suteiktume jums informacijos apie naujausius demografinius pokyčius ir vyresnių darbuotojų sveikatingumą.

Praktinės priemonės ir rekomendacijos

Galite susipažinti su įvairiomis paprastomis priemonėmis ir rekomendaciniais dokumentais, kurie padeda net mažiausioms įmonėms rasti praktinius sprendimus DSS valdymo klausimais. Šiuo atveju norėtume atkreipti dėmesį į vieną konkretų pavyzdį.

Darbingumo indeksas

Darbingumo indeksas (GDI) yra patvirtinta priemonė, kurią naudojant galima įvertinti atskiro darbuotojo darbingumą. Šis indeksas yra pagrįstas praktiniu darbuotojų sveikatos priežiūros tyrimu.

Žr. daugiau

Turime sukaupę įvairių naudojamų su DSS valdymu susijusių priemonių. Iš gausybės priemonių būtinai išsirinksite tokią, kuri padės jūsų bendradarbiams priimti teisingus sprendimus.

E. vadovas

Mūsų parengtame e. vadove aiškiai aptariami visi klausimai, susiję su kampanijos tema, ir pateikiami praktiniai pavyzdžiai, taip pat patarimai rizikos valdymo klausimais. Jis gali padėti suformuoti geresnį požiūrį į senėjančios darbo jėgos valdymą.

Kiti svarbūs ištekliai

Mūsų ištekliai – įskaitant linksmą trumpą filmuką, aiškius, suprantamus informacinius grafikus ir įvairią kampanijos medžiagą 25 kalbomis – padės jums skleisti žinią, kad vyresnių darbuotojų senėjimas yra aktualus kiekvienam: darbuotojui ir darbdaviui, jaunam ir senam.