You are here
HRmanagers-1920x589px.jpg

Žmogiškųjų išteklių vadovams

Europos gyventojai, taigi, ir jos darbo jėga, keičiasi. Kad įmonės galėtų išnaudoti visą savo potencialą, žmogiškųjų išteklių valdymo srityje reikia atsižvelgti į tai, kad visuomenė senėja. Geras darbo vietos organizavimas ir suplanavimas naudingas tiek visiems darbuotojams, tiek įmonėms.

Saugiose darbo vietose skatinant saugų ir sveiką darbą, užtikrinama, kad jose dirbantys darbuotojai ilgai išliktų darbingi. Nė viena organizacija nenori be reikalo prarasti patyrusių ir gabių darbuotojų. Kartais ne tik būtina, bet ir veiksminga darbą pritaikyti prie atskiro asmens funkcinių gebėjimų. Be to, atsižvelgiant į darbo jėgos senėjimą, vis svarbesnė tampa grįžimo į darbą politika.

Rekomenduojami ištekliai

E. vadovas

Visi klausimai ir praktiniai patarimai, susiję su darbo jėgos senėjimo problemos sprendimu, išsamiai paaiškinami mūsų aiškiame ir išsamiame e. vadove. Jame pateikiami patarimai dėl geriausių priemonių, kurias taikant galima užtikrinti ilgalaikę darbuotojų saugą ir sveikatą ir jų gebėjimą naudingai dirbti.

Praktinės priemonės ir rekomendacijos

Jau yra parengta nemažai praktinių priemonių ir rekomendacinių dokumentų, padedančių žmogiškųjų išteklių specialistams veiksmingai spręsti su vyresnių darbuotojų sveikatingumu susijusius klausimus. Toliau pateikiamas naudingas pavyzdys.

Amžiaus skaitytuvas („Leeftijsscan“)

Šios internetinės priemonės veikimas grindžiamas nuostata, kad matavimas reiškia žinojimą. Amžiaus skaitytuvas leidžia žmogiškųjų išteklių vadovams gauti išmatuojamus rodiklius, susijusius su dabartiniais ir būsimais jų organizacijoje kylančiais amžiaus valdymo uždaviniais (t. y. dabartinė amžiaus demografinė statistika ir tikėtini jos pokyčiai).

Žr. daugiau

Mes sukaupėme daug kitų priemonių ir rekomendacinių dokumentų, kurie gali padėti jums priimti tinkamus sprendimus įvairiausiais klausimais, susijusiais tiek su sveikatos stiprinimu darbe, tiek su grįžimo į darbą politika ir su rizikos vertinimu, kurį atliekant atsižvelgiama į įvairovę.

Konkretaus atvejo tyrimai

Įvairiose įmonėse, kurios įgyvendino su vyresnių darbuotojų sveikatingumu susijusiems klausimams spręsti skirtas iniciatyvas, surinkome konkretaus atvejo tyrimus. Toliau pateiktas pavyzdys rodo, kad šiose įmonėse atlikta darbo pertvarka ir politikos atnaujinimas davė realios naudos.

Įmonės „GE Money Bank“ programa „Health Ahead“

Pagal 2010 m. pradėtą programą „Health Ahead“ vertinama , ar darbo vieta yra saugi. Pagal įmonės padaliniui skirtų taškų skaičių nustatoma, ar jam galima išduoti „Health Ahead“ pažymėjimą. Įgyvendinant programą, kuri skirta visų amžiaus grupių darbuotojams, be kita ko, rengiami praktiniai užsiėmimai, pokalbiai, atliekami sveikatos patikrinimai, taip pat taikomos konkrečios grįžimo į darbą priemonės.

Žr. daugiau

Konkretaus atvejo tyrimuose pristatome įvairiausiuose sektoriuose dirbančias dideles ir mažas įmones. Šie tyrimai rodo, kad gera lyderystė ir darbuotojų dalyvavimas yra pagrindiniai veiksniai, lemiantys tokių pastangų sėkmę.

Kiti svarbūs ištekliai

Norėdami dalyvauti kampanijoje „Saugi darbo vieta visoms amžiaus grupėms“ ir informuoti apie ją savo darbuotojus, galite pasinaudoti mūsų ištekliais. Tai – linksmas trumpas filmukas, priemonių rinkinys, kurio paskirtis – padėti jums sėkmingai įgyvendinti kampaniją, ir parengtos kampanijos medžiagos, kurią naudodami galite skleisti kampanijos svarbiausias idėjas, rinkinys.