You are here
employers-1920x589px.jpg

Darbdaviams

Vykstant demografiniams pokyčiams, darbo jėga senėja. Jeigu vyresni darbuotojai, kurie dažnai savo organizacijoms būna labai naudingi, pvz., dėl patirties, veiksmingumo ir sąmoningo kokybės siekimo, tęsia darbą, tvarus darbas turi būti skatinamas pasitelkiant lyderystę ir darbuotojų dalyvavimą.

Saugios ir našios darbo vietos padeda spręsti su darbo jėgos senėjimu susijusius uždavinius, o konkrečios įmonės atvejis rodo, kad tai daryti būtina. Laimei, yra daugybė paprastų priemonių, kurios gali padėti visų dydžių įmonėms sėkmingai valdyti senėjančią darbo jėgą.

Rekomenduojami ištekliai

Praktinės priemonės ir rekomendacijos

Čia rasite priemones ir rekomendacijas, kurios parengtos siekiant padėti organizacijoms, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms, imtis teigiamą poveikį turinčių veiksmų siekiant sėkmingai valdyti senėjančią darbo jėgą, net ir turint mažai lėšų.

Darbdavių praktika vyresnių žmonių aktyvumo srityje

Ataskaitoje pateikiama įvairių konkretaus atvejo tyrimų, kuriuose atskleidžiama naujoviška daugybės valstybių narių praktika, susijusi su ataskaitos temomis: konkrečios įmonės su vyresnių žmonių aktyvumo valdymu susijęs atvejo tyrimas, darbo jėgos analizė ir planavimas, teigiamas požiūris į bet kokio amžiaus darbuotojus, bet kokio amžiaus darbuotojų įdarbinimas, darbo lankstumas, darbingumo išsaugojimas, įvairių kartų darbuotojų dalyvavimas ir pareigų perėmimo planavimas.

Žr. daugiau

Konkretaus atvejo tyrimai

Galima daug pasimokyti iš to, kaip kitos įmonės sprendė darbo jėgos senėjimo uždavinius. Konkretaus atvejo tyrimuose (žr. toliau pateiktus pavyzdžius) pateikiami praktiniai pavyzdžiai, iš kurių matyti, kaip galima įgyvendinti pokyčius, padedančius kurti sveikesnę ir našesnę darbo vietą.

Įmonėje „Audi“ atliekami savanoriški sveikatos patikrinimai

Visi įmonės „Audi“ darbuotojai turi teisę savo noru atlikti išsamų sveikatos patikrinimą, be to, toks sveikatos patikrinimas atliekamas dažniau, kai darbuotojas sulaukia 45 metų. Įmonė „Audi“ analizuoja apibendrintus duomenis, kad nustatytų sveikatai kylančią riziką ir tai, ar būtina kaip nors keisti darbo procesą.

Žr. daugiau

Yra daug daugiau idėjų ir pavyzdžių, kuriuos galite rasti mūsų konkretaus atvejo tyrimuose, atliktuose viešojo ir privačiojo sektoriaus didelėse ir mažose įmonėse. 

Saugių darbo vietų geros praktikos apdovanojimai

Geros praktikos apdovanojimai – galimybė jūsų įmonei būti įvertintai už iniciatyvą, kuria siekiama skatinti tvarų darbą per visą profesinį gyvenimą. Apdovanojimai – tai geriausių ir novatoriškiausių metodų, kuriais gerinama visų amžiaus grupių darbuotojų sauga ir sveikata, įvertinimas.

E. vadovas

Mūsų e. vadovas – tai praktinė priemonė, padedanti darbdaviams valdyti DSS darbo jėgos senėjimo sąlygomis. Jame aptariami svarbiausi klausimai, siūlomi problemų sprendimo būdai ir pateikiamos naudingos nuorodos. Šio interaktyvaus ir patogaus naudoti e. vadovo paskirtis – suteikti pagalbą visų dydžių įmonėms ir padėti joms šalinti riziką.

Kiti svarbūs ištekliai

Informacijos apie dalyvavimą kampanijoje galite ieškoti mūsų kampanijos naudingų patarimų priemonių rinkinyje ir pasinaudoti mūsų parengta kampanijos medžiaga, pateikiama 25 kalbomis.