You are here

„Saugi darbo vieta visoms amžiaus grupėms“ buvo decentralizuota kampanija, kurioje asmenys ir organizacijos galėjo dalyvauti vietos, nacionaliniu ir Europos lygmenimis. Nacionaliniu lygmeniu ją koordinavo EU-OSHA nacionaliniai ryšių punktai daugiau kaip 30 Europos šalių ir rėmė oficialūs kampanijos partneriai – visos Europos bei tarptautinės organizacijos ir kampanijos žiniasklaidos partneriai.

2016 ir 2017 m. EU-OSHA rengė kampaniją, skirtą didinti informuotumą apie tvaraus vyresnio amžiaus darbuotojų aktyvumo svarbą. Nors darbo jėgos senėjimas yra tikras iššūkis, šia kampanija siekta pateikti aiškias ir naudingas rekomendacijas apie priemones, kurių galima imtis siekiant skatinti tvarų darbą ir užkirsti kelią ankstyvam darbuotojų pasitraukimui iš darbo rinkos. Pagrindiniai 2016–2017 m. Saugių darbo vietų kampanijos tikslai buvo tokie:

  • skatinti tvarų darbą ir vyresnių darbuotojų sveikatingumą nuo pat profesinio gyvenimo pradžios;
  • užtikrinti sveikatos problemų prevenciją per visą profesinį gyvenimą;
  • sudaryti sąlygas darbdaviams ir darbuotojams valdyti darbuotojų saugą ir sveikatą darbo jėgos senėjimo sąlygomis ir
  • skatinti keistis informacija ir gerąja patirtimi.