You are here

Aukščiausiojo lygio susitikimas saugių darbo vietų tema vainikavo įvairius sėkmingus kampanijos etapus, kuriais siekta didinti informuotumą apie poreikį užtikrinti darbo tvarumą, įskaitant dvi temines Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaites; Europos geros praktikos apdovanojimų ceremoniją ir dvejus saugių darbo vietų filmo apdovanojimus. Per kampaniją buvo nemokamai platinama įvairi medžiaga, įskaitant e. vadovą, praktines priemones, Napo filmus ir informaciją apie konkrečius atvejus, siekiant padėti mažoms įmonėms valdyti darbo jėgos senėjimą.