You are here

Dvimetės saugių darbo vietų kampanijos vykdomos daugiau kaip 30 Europos šalių ir pripažįstamos didžiausiomis tokio pobūdžio darbuotojų saugos ir sveikatos kampanijomis pasaulyje. Pagrindinė jų mintis yra ta, kad sėkmingas saugos ir sveikatos darbe valdymas yra naudingas darbuotojams, verslui ir visai visuomenei.