You are here

Adatvédelmi politika – Kampányhírlevél

Az Ügynökségnek a személyes adatok feldolgozásával megbízott szervezeti egysége

Andrew Smith, a Kommunikációs és Promóciós Osztály vezetője

Az adatfeldolgozás célja

Az ezen az űrlapon kért adatokat az EU-OSHA kampányhírleveleinek elküldéséhez és esetenként az Ügynökség éves irányítási tervvel és többéves stratégiai programmal kapcsolatos teljesítményéről visszajelzést adó felméréshez gyűjtjük. A megadott e-mail címeket a levelezőlistát kezelő automatikus alkalmazásunk, a Listserv tárolja.

A feldolgozott adatok típusa

  • Vezetéknév és keresztnév
  • E-mail-cím

Jogalap

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló, 1994. július 18-i 2062/94/EK tanácsi rendelet és annak későbbi módosításai.

Az adatok feldolgozásának jogszerűsége

A feldolgozás a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének a) pontján alapul (a továbbiakban a 45/2001/EK rendelet).

Az adatok címzettjei

A személyes adatokhoz való hozzáférés az alábbi érintettek szerepkörén és feladatain (a szükséges ismeret elvén) alapul:

  • Az EU-OSHA szabályszerűen kijelölt munkatársai
  • Az EU-OSHA szerverét fenntartó és karbantartó külső szolgáltató
  • Adott esetben a Jogi Szolgálat, a Közszolgálati Törvényszék, az európai adatvédelmi biztos, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF), az európai ombudsman, az Európai Számvevőszék és a Belső Ellenőrzési Szolgálat.

Valamennyi említett címzettnek eleget kell tennie a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak. Az EU-OSHA kereskedelmi jellegű közvetlen marketing céljára nem ad át személyes adatokat.

Az EU-OSHA kereskedelmi jellegű közvetlen marketing céljára nem ad át személyes adatokat.

Az érintett jogai

Önnek jogában áll hozzáférni személyes információihoz, ellenőrizni annak pontosságát, illetve törölni azt. Ha azonban bármilyen kérdése lenne, amelyre itt vagy a weboldal nyilvános részében nem talál választ, írjon nekünk erre a címre: information@osha.europa.eu, és az üzenet tárgyában tüntesse fel az „adatvédelem” szót.

Az adatok megőrzési idejére vonatkozó információk

Az EU-OSHA-hírlevélről a https://healthy-workplaces.eu/hu/news/oshmail oldal alján található mező kitöltésével vagy a beérkezett üzenetei között található EU-OSHA-hírlevelek alján lévő hivatkozásra kattintva bármikor leiratkozhat.

Biztonsági intézkedések

Az adatokat megfelelő biztonsági intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáféréssel vagy jogellenes megváltoztatással, nyilvánosságra hozatallal vagy megsemmisítéssel szemben. Ilyen intézkedés többek között adatgyűjtési, -megőrzési és -feldolgozási gyakorlataink rendszeres belső felülvizsgálata, valamint olyan biztonsági intézkedések, mint a közlések megfelelő titkosítása, továbbá a személyes adatok tárolására szolgáló rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférés elleni fizikai biztonsági intézkedések.

Információkérés

Az érintettek az adataik kezelésével kapcsolatos kérdéseiket a következő e-mail-címre küldhetik az EU-OSHA adatvédelmi tisztviselőjének: dpo@osha.europa.eu.

Az európai adatvédelmi biztos felkeresése

Az érintetteknek joguk van az európai adatvédelmi biztoshoz fordulni. Panaszaikat a következő e-mail-címre küldhetik: http://www.edps.europa.eu, ha úgy vélik, az adatfeldolgozási eljárások nem a 45/2001/EK rendeletnek megfelelően zajlanak.