You are here

Pravila zaštite privatnosti – Bilten kampanje

Dio organizacijskih aktivnosti Agencije koji se odnosi na obradu osobnih podataka

Andrew Smith, voditelj Odjela za komunikacije i promidžbu

Svrha obrade

Podaci koji se traže u ovom obrascu prikupljaju se za potrebe slanja EU-OSHA-ina biltena i povremenih anketa s ciljem dobivanja povratnih informacija o radu Agencije u vezi s godišnjim planom upravljanja i višegodišnjim strateškim programom. Dostavljene adrese e-pošte pohranjuju se u našu aplikaciju za upravljanje automatiziranim slanjem poruka e-pošte Listserv.

Vrste podataka koji se obrađuju

  • Ime i prezime
  • Adresa e-pošte

Pravna osnova

Uredba Vijeća (EZ) br. 2062/94 od 18. srpnja 1994. o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu i naknadne izmjene.

Zakonitost obrade

Obrada se temelji na članku 5. točki (a) Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (u daljnjem tekstu Uredba (EZ) br. 45/2001).

Primatelji podataka

Pristup osobnim podacima odobrava se samo na osnovi uloga i odgovornosti uključenih subjekata (načelo „potrebno je znati”):

  • propisno imenovanom osoblju EU-OSHA-e
  • vanjskom pružatelju na koji je smješten EU-OSHA-in poslužitelj i koji ga održava
  • pravnim službama, Službeničkom sudu, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF), Europskom ombudsmanu, Revizorskom sudu, Službi za internu reviziju, prema potrebi.

Sve navedene primatelje obvezuje Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka. EU-OSHA ne otkriva osobne podatke u svrhu izravnog komercijalnog marketinga.

EU-OSHA ne otkriva osobne podatke u svrhu izravnog komercijalnog marketinga.

Prava subjekta podataka

Imate pravo pristupiti svojim osobnim podacima, provjeriti njihovu točnost ili ih izbrisati. No ako imate pitanja na koja ne postoji odgovor ovdje ili u javnom odjeljku web-mjesta, obratite nam se na: information@osha.europa.eu, a u predmetu navedite „zaštita podataka”.

Informacije o razdoblju čuvanja podataka

Pretplatu na EU-OSHA-in bilten možete otkazati u bilo koje doba uporabom obrasca u podnožju ove stranice https://healthy-workplaces.eu/hr/news/oshmail ili klikom na poveznicu u podnožju bilo kojeg EU-OSHA-ina biltena u vašem pretincu dolazne pošte.

Sigurnosne mjere

Poduzimamo odgovarajuće sigurnosne mjere kako bismo podatke zaštitili od neovlaštenog pristupa ili neovlaštene izmjene, otkrivanja ili uništenja. To uključuje interne preglede postupaka prikupljanja, pohranjivanja i obrade podataka i sigurnosnih mjera, kao i odgovarajuće šifriranje komunikacija te fizičke sigurnosne mjere koje služe kao zaštita od neovlaštenog pristupa sustavima u kojima pohranjujemo osobne podatke.

Zahtjev za informacije

Za dodatne informacije o raspolaganju osobnim podacima subjekti podataka svoj zahtjev mogu uputiti EU-OSHA-inu službeniku za zaštitu podataka na: dpo@osha.europa.eu.

Traženje pomoći od EDPS-a

Subjekti podataka imaju pravo obratiti se za pomoć Europskom nadzorniku za zaštitu podataka: http://www.edps.europa.eu ako smatraju da aktivnosti obrade nisu u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001.