You are here

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) zalaže se sigurniju i zdraviju Europu koja je produktivnije mjesto za rad. Agencija istražuje, razvija i distribuira pouzdane, uravnotežene i objektivne sigurnosne i zdravstvene informacije te organizira kampanje podizanja svijesti na paneuropskoj razini. Ovu Agenciju sa sjedištem u Bilbau 1994. osnovala je Europska unija, u kojoj zajedno rade predstavnici Europske komisije, vlade država članica, udruge poslodavaca i zaposlenika kao i vodeći stručnjaci u svakoj od 28 država članica EU-a i šire.

Sada nas možete pratiti na Facebooku, Twitteru, LinkedInu, YouTubeu ili se možete pretplatili na naš mjesečni bilten OSHmail. Također se možete prijaviti za redovite vijesti i informacije EU-OSHA-e putem RSS kanala.

http://osha.europa.eu