You are here

Sastanak na vrhu za zdrava radna mjesta predstavlja vrhunac brojnih uspješnih prekretnica u kampanji čiji je cilj bio podizanje svijesti o potrebi za održivim radom, uključujući: dva Europska tjedna za sigurnost i zdravlje na radu, jednu europsku nagradu za dobru praksu u stvaranju zdravih radnih mjesta i dvije filmske nagrade za zdrava radna mjesta. Tijekom kampanje na raspolaganje su stavljeni brojni resursi, uključujući e-vodič, praktične alate, filmove o junaku Napu i podatke iz analize slučaja kako bi manjim poduzećima pomogli u upravljanju starenjem na mjestu rada.