You are here

Svrha je kampanje Zdrava mjesta rada za sve uzraste koja se provodi u razdoblju 2016. - 2017. podizanje svijesti o važnosti dobrog sustava upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu i sprječavanja nastanka rizika tijekom čitavog radnog vijeka te o prilagodbi rada sposobnostima pojedinca, kako na samom početku karijere radnika, tako i na njezinom završetku. Kao što je bio slučaj s prethodnim kampanjama za zdrava mjesta rada, i ovu kampanju na nacionalnoj razini koordiniraju nacionalne središnjice agencije EU-OSHA i podržavaju je službeni partneri kampanje i medijski partneri.

Kampanja kreće 15. travnja 2016. Neki od ključnih datuma u kalendaru kampanje jesu europski tjedni za zaštitu na radu (listopad 2016. i 2017.) te dodjela nagrada za dobru praksu u području zdravih mjesta rada (travanj 2017.). Kampanja završava sastankom na vrhu o zdravim mjestima rada (studeni 2017.), na kojem će se EU-OSHA susresti sa svim osobama koje su doprinijele kampanji kako bi se ocijenila postignuća ostvarena u sklopu kampanje i naučene lekcije.