You are here

Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa -kampanja järjestetään hajautetusti. Se on avoin organisaatioille ja yksityishenkilöille paikallisella, kansallisella ja EU:n tasolla. Kampanjaa koordinoivat kansallisella tasolla EU-OSHAn kansalliset koordinointikeskukset yli 30:ssa Euroopan maassa. Kampanja saa tukea myös virallisilta yhteistyökumppaneilta – yleiseurooppalaisilta ja monikansallisilta organisaatioilta ja kampanjan mediakumppaneilta.

Vuosina 2016–2017 EU-OSHA kampanjoi tietämyksen lisäämiseksi työvoiman kestävän ikääntymisen merkityksestä. Vaikka työvoiman ikääntymisen hallinta on haaste, kampanja pyrki antamaan selkeää ja hyödyllistä opastusta toimenpiteistä, joiden avulla voidaan edistää kestävää työuraa ja estää varhaista jäämistä pois työmarkkinoilta. Terveellinen työ 2016–2017 -kampanjan päätavoitteena oli

  • edistää kestävää työtä ja terveenä ikääntymistä työuran alusta alkaen
  • ehkäistä terveysongelmia koko työuran ajan
  • antaa työnantajille ja työntekijöille välineitä ikääntyvän työvoiman työsuojelun hallintaan
  • edistää tiedonvaihtoa ja hyvien käytäntöjen jakamista.