You are here

Terveellinen työ -huippukokous on huipennus kampanjan monille onnistuneille välitavoitteille, joilla on pyritty lisäämään tietoa tarpeesta työskennellä kestävästi. Kampanjan merkkipaaluja ovat olleet kaksi Euroopan työsuojeluviikkoa, yksi Euroopan hyvän käytännön palkinto ja kaksi Terveellinen työ - elokuvapalkintoa. Kampanjan aikana pieniä yrityksiä tuettiin tarjoamalla niille erilaisia välineitä, kuten verkko-oppaan, käytännön työkaluja, Napo-elokuvia ja tapaustutkimuksia koskevaa tietoa, auttamaan niitä hallinnoimaan ikääntymistä työpaikalla.