You are here

Vuosien 2016–2017 Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa -kampanjalla lisätään tietoa asianmukaisesta työsuojelusta huolehtimisen ja riskien ehkäisyn merkityksestä koko työuran aikana. Lisäksi siinä korostetaan, että työn sovittaminen yksilöllisiin kykyihin on tärkeää riippumatta siitä, onko työntekijän ura vasta alussa vai jo loppumassa. Aiempien Terveellinen työ -kampanjoiden tapaan tätä kampanjaa koordinoivat kansallisella tasolla Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kansalliset koordinointikeskukset, ja sen tukena ovat viralliset kampanja- ja mediakumppanit.

Kampanja käynnistetään 15. huhtikuuta 2016. Kampanja-aikataulun tärkeimpiä päivämääriä ovat muun muassa Euroopan työterveyden ja työturvallisuuden teemaviikko (lokakuussa 2016 ja 2017) ja Terveellinen työ -kampanjan hyvien käytäntöjen palkintoseremonia (huhtikuussa 2017). Kampanja päättyy (marraskuussa 2017) Terveellinen työ -huippukokoukseen, johon kaikki kampanjaan osallistuneet kokoontuvat yhdessä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kanssa arvioimaan kampanjan saavutuksia ja saatuja kokemuksia.