You are here

„Tervislikud töökohad sõltumata east“ oli hajus kampaania, milles said osaleda üksikisikud ning kohaliku, riigi ja Euroopa tasandi organisatsioonid. Riiklikul tasandil koordineerisid kampaaniat EU-OSHA riiklikud teabepunktid üle 30 Euroopa riigis ning seda toetasid kampaania ametlikud partnerid – üleeuroopalised ja rahvusvahelised organisatsioonid ning kampaania meediapartnerid.

Kogu 2016. ja 2017. aasta jooksul teadvustas EU-OSHA kampaaniaga tööjõu kestliku vananemise olulisust. Kuigi tööjõu vananemise probleemi lahendada on keerukas, oli kampaania eesmärk anda selgeid ja kasulikke juhiseid, kuidas toetada kestlikku töötamist ja ennetada varajast lahkumist tööturult. 2016.–2017. aasta tervislike töökohtade kampaania põhieesmärgid:

  • Edendada kestlikku töötamist ja tervena vananemist tööelu algusest peale
  • Ennetada terviseprobleeme kogu tööelu jooksul
  • Pakkuda tööandjatele ja töötajatele tööohutuse ja töötervishoiu nõuandeid seoses tööjõu vananemisega
  • Soodustada teabe ja heade tavade vahetamist