You are here

2016.–2017. aasta kampaanias „Tervislikud töökohad sõltumata east“ rõhutatakse tööohutuse ja töötervishoiu kogu tööelu aegse hea juhtimise tähtsust ning edendatakse töö kohandamist töötaja võimetega nii tema tööelu alguses kui ka lõpus. Sarnaselt varasematele tervislike töökohtade kampaaniatele koordineeritakse seda riiklikul tasandil EU-OSHA teabekeskuste kaudu ning seda toetavad ametlikud kampaania- ja meediapartnerid.

Kampaania algab 15. aprillil 2016. Kõige olulisemad kuupäevad kampaaniakalendris on tööohutuse ja töötervishoiu Euroopa nädalad (2016. ja 2017. aasta oktoobris) ning tervislike töökohtade hea tava auhindade tseremoonia (2017. aasta aprillis). Kampaania lõpeb tervislike töökohtade tippkohtumisega (2017. aasta novembris), kui koos EU-OSHAga tulevad kokku kõik need, kes on andnud kampaaniasse oma panuse, et analüüsida saavutusi ja saadud õppetunde.