You are here

Sunde arbejdspladser for alle aldre var en decentral kampagne, der var åben for organisationer og enkeltpersoner på lokale, nationale og europæiske niveauer. Den blev koordineret på nationalt plan af EU-OSHA's knudepunkter i mere end 30 europæiske lande og blev støttet af officielle kampagnepartnere: paneuropæiske og multinationale organisationer samt kampagnens mediepartnere.

I løbet af hele 2016 og 2017 har EU-OSHA arbejdet for at øge bevidstheden om betydningen af bæredygtig aldring i arbejdsstyrken. Selvom det er en udfordring at håndtere den aldrende arbejdsstyrke, var denne kampagne rettet mod at give klar og nyttig vejledning om de foranstaltninger, der kan træffes for at fremme bæredygtigt arbejde og forhindre tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. De vigtigste mål for kampagnen om sikre og sunde arbejdspladser 2016-2017 var:

  • at fremme bæredygtigt arbejde og sund aldring fra starten af arbejdslivet
  • at forebygge sundhedsmæssige problemer igennem hele arbejdslivet
  • at give arbejdsgivere og arbejdstagere metoder til at håndtere sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen i forbindelse med en aldrende arbejdsstyrke og
  • at anspore til udveksling af oplysninger og god praksis.