You are here

Arbejdsmiljøtopmødet er kulminationen på en række vellykkede milepæle for denne kampagne, der har til formål at øge bevidstheden om behovet for bæredygtigt arbejde, herunder to europæiske uger for Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, en uddeling af europæiske priser for god praksis og to uddelinger af filmpriser for sikre og sunde arbejdspladser. En række ressourcer er under kampagnen blevet gjort frit tilgængelige, herunder en e-vejledning, praktiske værktøjer, Napo-film og oplysninger om casestudier, som alle har til formål at hjælpe små virksomheder med at håndtere aldring på arbejdspladsen.