You are here

Kampagnen Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre 2016-2017 skaber øget opmærksomhed om betydningen af en god håndtering af arbejdsmiljøet og risikoforebyggelse gennem hele arbejdslivet og af at tilpasse arbejdet til den enkeltes evner – hvad enten det er i begyndelsen eller slutningen af en arbejdstagers karriere. Ligesom tidligere kampagner vedrørende sunde arbejdspladser koordineres den på nationalt plan af EU-OSHA's knudepunkter og støttes af officielle kampagne- og mediepartnere.

Kampagnen lanceres den 15. april 2016. De vigtigste datoer i kampagnekalenderen omfatter de europæiske arbejdsmiljøuger (oktober 2016 og 2017) og overrækkelse af priserne for god arbejdsmiljøpraksis (april 2017). Kampagnen slutter med topmødet om et sikkert og sundt arbejdsmiljø (november 2017), hvor alle dem, der har bidraget til kampagnen, samles med EU-OSHA for at gøre status over resultaterne af og erfaringerne fra kampagnen.