You are here
05/10/2016

Stárnoucí pracovní síla: důsledky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – přehled výzkumu – informační list

Info sheets
77819-0.jpg

Tento informační list vychází z přehledu a přináší hlavní závěry týkající se žen, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a udržitelné práce v kontextu stárnoucí pracovní síly.

Zdůrazňuje rozdíly mezi muži a ženami spojené s věkem (jak biologické, tak sociální) a to, jak je lze zvládat v souvislosti s BOZP. Doporučuje celoživotní přístup k vytváření udržitelné práce pro muže a ženy. Také zdůrazňuje význam zohledňování věku a genderu při hodnocení rizik s cílem řešit rovnost na pracovišti a význam propagování přínosů rozmanitosti ve strategiích týkajících se BOZP.