You are here
03/11/2016

Bezpečnější a zdravější práce v každém věku – závěrečná zpráva z celkové analýzy – informační list

Info sheets
77708-0.jpg

Tento informační list poskytuje stručné shrnutí zprávy, která představuje hlavní zjištění tříletého pilotního projektu iniciovaného Evropským parlamentem a řízeného agenturou EU-OSHA o problémech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci způsobovaných stárnoucí pracovní silou.

Zjištění vycházejí z přehledů týkajících se stárnutí a BOZP a rehabilitace a návratu do práce, ze zkoumání stávajících politik, programů a iniciativ usilujících o udržitelnou práci včetně těch, které se týkají rehabilitace a návratu do práce, ve 28 členských státech EU a 4 zemích ESVO a z analýzy určujících faktorů pro provádění preventivních opatření a postupů týkajících se podpory zdraví pro stárnoucí pracovní sílu na pracovišti.

Cílem projektu také bylo posoudit předpoklady systémů BOZP, které jsou potřeba, aby bylo zohledněno stárnutí pracovní síly a zajištěna lepší prevence pro všechny po celý pracovní život.