You are here
11/10/2016

Zpráva o analýze politik, strategií a programů EU a členských států týkajících se stárnutí obyvatel a pracovní síly – informační list

Info sheets
77774-0.jpg

V tomto dokumentu najdete stručné shrnutí zprávy o analýze provedené agenturou EU-OSHA v oblasti politik a opatření na úrovni EU a členských států zaměřených na řešení problémů spojených se stárnutím obyvatelstva v Evropě. Poskytuje stručný přehled faktorů, které ovlivňují tvorbu politik, a problémů, s nimiž se tvůrci politik potýkají v souvislosti s prodlužováním pracovního života a zvyšováním zaměstnatelnosti starších pracovníků. Také zkoumá nadnárodní a národní vlivy na tvorbu politik, shrnuje situaci na úrovni jednotlivých zemí a posuzuje stávající právní a politický rámec EU. Dále předkládá úvahy týkající se tvorby budoucích politik.