You are here
17/04/2012

Účast zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Praktický průvodce

Zprávy
43337-0.jpg

Zaměstnanci svou práci často důkladně znají a vědí, jak ji mohou vykonávat bezpečněji. Tento průvodce ukazuje, jak mohou pracovníci tyto znalosti využít k aktivní spolupráci s manažery při zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. Objasňuje příslušné role, odpovědnost a právní povinnosti pracovníků, jejich zástupců a zaměstnavatelů a přináší konkrétní příklady smysluplných kroků, které mohou všichni zúčastnění učinit ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tento průvodce obsahuje rovněž užitečný „kontrolní seznam“, který mohou pracovníci a jejich zástupci využít jako vodítko, že pro omezení rizik dělají maximum.