You are here
17/04/2012

Vůdčí řídící schopnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – praktický průvodce

Zprávy
43397-0.jpg

Bezpečná a zdravá pracoviště pomáhají podnikům a organizacím k úspěchu a prosperitě a přinášejí prospěch také širší společnosti. Tento průvodce poskytuje vedení podniků praktické informace o tom, jak lze BOZP zlepšovat prostřednictvím účinného vůdcovství, zapojení zaměstnanců a průběžného hodnocení a přezkumu, a tím pro všechny zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví v podnicích a organizacích. Uvedený systém hodnocení poskytuje představu o úrovni prevence ve společnosti a nabízí náměty ke zlepšení.