You are here
09/03/2016

Spojené království – „Program na podporu tělesné a duševní pohody“ společnosti Northumbrian Water Group

Případové studie
74893-0.jpg

Společnost Northumbrian Water Group Limited (NWL) dodává a spravuje systémy odpadních vod. 30 % z celkového počtu zaměstnanců je starších 50 let. Absence z důvodu nemoci, konkrétně kvůli muskuloskeletálním poruchám a stresu, společnost ročně přijdou na 1 milion GBP. Cílem „Programu na podporu tělesné a duševní pohody“ společnosti NWL je předcházet zdravotním problémům a zabránit tomu, aby se z nich staly chronické obtíže. Od roku 2016 jsou vedoucí pracovníci školeni, aby byli schopni rozeznat problémy svých přímých podřízených, vhodným způsobem se zaměstnanci hovořit a odkazovat je na služby, které jsou k dispozici v rámci Programu na podporu tělesné a duševní pohody. . Organizace RehabWorks poskytuje od roku 2008 zaměstnancům fyzioterapii v rámci včasné intervence, a to jak zaměstnancům, kteří přijdou sami, tak těm, které pošle vedoucí pracovník. Zaměstnavateli se zasílají doporučení a praktickému lékaři zaměstnance se zasílá zpráva. Od roku 2010 se organizace zaměřuje na snižování stresu a vedoucí pracovníci absolvují školení, aby dokázali zvládat citlivé situace. Kromě toho je zaměstnancům/rodinám poskytováno důvěrné poradenství, je-li potřeba. Počet absencí způsobených muskuloskeletálními poruchami se snížil o 40 % a počet absencí v důsledku stresu klesl o 13 %. Vedení uvedlo, že zaměstnanci se víc snaží. Faktory úspěchu zahrnují zapojení různých zúčastněných subjektů v organizaci, včetně oddělení lidských zdrojů, zástupců odborů, vedoucích pracovníků a zaměstnanců, externí podporu a rozmanitost opatření. Procesy je možné uplatnit i jinde, zejména tam, kde existují programy pomoci zaměstnancům.

  • Stáhnout PDF (0.1MB) v: