You are here
09/03/2016

Španělsko – opatření pro udržení zkušených zaměstnanců ve společnosti ISS Facility Services

Případové studie
74891-0.jpg

Společnost ISS Facility Services poskytuje služby v oblasti správy budov a nemovitostí. 1 834 z 29 835 zaměstnanců má nárok na výhody pro starší pracovníky. Práce je fyzicky a psychicky náročná, a proto byla na základě kolektivních smluv s odbory zavedena opatření zaměřená na zdraví starších pracovníků. Účelem bylo snížit náklady vzniklé vlivem absencí z důvodu nemoci a udržet zkušené zaměstnance v oblasti správy a údržby budov ve společnosti. Externí poradci provedli analýzu věkové struktury, na základě které byla zavedena tato opatření: lékařské prohlídky pro zaměstnance starší 55 let, přizpůsobení pracoviště / převedení na jinou práci a přednostní právo na pružnou pracovní dobu / volné kapacity pro starší pracovníky. Vedoucí pracovníci a všichni zaměstnanci starší 55 let absolvovali školení zaměřené na ochranu zdraví a připravuje se další školení pro vedení. Došlo ke zvýšení výkonnosti a loajality zaměstnanců a zároveň ke snížení počtu absencí z důvodu nemoci. Faktory úspěchu zahrnovaly zapojení zúčastněných subjektů a vrcholového vedení, rozmanitost opatření a externí podporu. Problémy se objevily při provádění změn v podnicích klientů a při omezeném zapojení zaměstnanců do koncipování programu. Podobná opatření lze uplatnit i v jiných podnicích, a to zejména zdravotní bdělost v prostředích s fyzicky náročnou prací a přednostní práva pro starší pracovníky.

  • Stáhnout PDF (0.1MB) v: