You are here
09/03/2016

Slovinsko – program v uhelných dolech Velenje s názvem „Péče o zdravého zaměstnance“

Případové studie
74887-0.jpg

Uhelné doly Premogovnik Velenje usilují o bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců, a proto v roce 1998 zavedly program „Péče o zdravého zaměstnance“. Cílem programu je snížit počet absencí z důvodu nemoci a výskyt muskuloskeletálních poruch a je zaměřený na všechny zaměstnance, přednostně však na ty starší. Výhody pro starší zaměstnance se vztahují na muže starší 46 let a ženy starší 45 let. Interní hodnocení vedla k přizpůsobení práce, zatímco pohovory při návratu do práce přinesly zlepšení pracovních podmínek. Další aktivity se určují na základě analýz práceschopnosti a věkové struktury a statistik Institutu pro veřejné zdraví. Aktivity zahrnují přizpůsobené lékařské prohlídky, aktivní dovolené pro ohrožené zaměstnance, preventivní krátké přestávky a sportovní aktivity. Roční hodnocení ukazuje snížení počtu absencí z důvodu nemoci a pracovních úrazů a také včasné odhalení muskuloskeletálních poruch. Plánovaná vylepšení zahrnují rozšíření preventivního školení na všechny zaměstnance. Závazek společnosti pokračuje její účastí ve dvouletém evropském projektu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Faktory úspěchu zahrnují důraznou politiku BOZP, posuzování potřeb zaměstnanců, využívání externí podpory, rozmanitá opatření a pravidelné hodnocení. Tento program lze s vhodnými úpravami uplatnit i v jiných odvětvích.

  • Stáhnout PDF (0.1MB) v: